Geschiedenis

22 juli 1946

Oprichting

Op 22 juli 1946 vond de oprichtingsvergadering plaats ten huize van de heer Gerrit de Vries, tevens de eerste dirigent van het koor. Als datum van oprichting werd vastgesteld, 1 augustus 1946. Als naam werd gekozen:”Enschede’s Politie Mannen­koor”. Het eerste optreden vond plaats op 3 december 1946, in de grote zaal van café Engels aan de Laaresstraat in Enschede. Het koor bestond uit de volgende 13 leden, tevens de oprichters:
1. H. van de Woude
2. J. Meijer
3. J. Kok
4. H. Kuik
5. J. Koning
6. L.B. Wildering
7. J. Rietman
8. G. de Vries
9. J.W. ter Horst
10. G.J. Simmelink
11. G. van Wakeren
12. D. Folkers
13. G. de Ruiter
Na een moeizaam begin, weinig geld en materiaal, geen repeti­tielokaal, maar gesteund door ijver en wil wist het E.P.M.K. zich langzamerhand een plaatsje te veroveren in de Enschedese zangwereld. Van meerdere zijden mocht men zich verheugen in een groeiende belangstelling.

1947

Eerste concert ‘buiten’ Enschede

Het eerste concert ‘buiten’ Enschede werd gehouden in de “Harmonie ” te Groningen.

juli 1952

Nationaal zangconcert

In juli 1952 werd deelgenomen aan het Nationaal Zangconcert te Oldenzaal. Hier werd de eerste prijs behaald. Als ereprijs werd een plaquette van Hare Majesteit de Koningin in ontvangst genomen.

22 mei 1956

Nationaal Politie Concert

Op 22 mei 1956 vond in het kader van het 10-jarig bestaan van het Enschede’s Politie Mannenkoor het Nationaal Politie Concert plaats in de Twentsche Schouwburg te Enschede. Op bijgaande foto het Utrechts Politiemannenkoor.

januari 1958

Het “koperen” jubileum

Het “koperen” jubileum werd in januari 1958 gevierd met een prachtige uitvoering m.m.v. het Polizeichor uit Münster, de tenor J. van der Leest en een Waldhoornensemble. Dit concert was een bekroning van het 12 1/2 jarig bestaan van het E.P.M.­K. Het “koortje” was inmiddels uitgegroeid tot een koor van 35 leden en had zijn plaats al ruimschoots verworven.

februari 1961

Wisseling van dirigent

In februari 1961 had een wisseling van dirigent plaats. Opvolger van de heer de Vries was de heer Ber Joosen. Door de professionele aanpak van deze nieuwe dirigent werd het koor naar nieuwe triomfen gestuwd. Door de doelbewuste repertoire­keuze verwierf het E.P.M.K. bijzondere bekendheid.

juni 1963

Eerste grote concertreis

In juni 1963 maakte het E.P.M.K. zijn eerste grote concertreis door Duitsland en Oostenrijk. Er werden concerten gegeven in Frankfurt, Mengen, Ulm, Wiesbaden en Innsbruck.

4 april 1967

Berlijn

Op dinsdag, 4 april vertrok het E.P.M.K. met hun dames naar Berlijn, om deel te nemen aan een internationaal politiekorenconcert, in het kader van het tienjarige bestaan van de Politiezangvereniging Berlijn. Als solist bij het E.P.M.K. reisde Johan van Haagen van Opera Forum mee.

16 en 17 mei 1968

Het koor van het 7e Amerikaanse leger

Op 16 en 17 mei was het koor van het 7e Amerikaanse leger bij het E.P.M.K. te gast. De eerste contacten met dit koor waren al in 1963, tijdens een congres van de Duitse Politie Zangersbond, gelegd. Dit koor, dat gelegerd was te Heidelberg, gaf een grandioos show-concert in de Twentse schouwburg.

7 mei 1971

25 jarige bestaan

Het 25 jarige bestaan van het Enschede’s Politie Mannenkoor. Op 7 mei vond in de Twentse schouwburg een grandioos concert plaats. Medewerking werd wederom verleend door het koor van het 7e Amerikaanse leger. Ons koor werd begeleid door het orkest van Freddy Golden. De presentatie was in handen van de bekende pianist Pim Jacobs. Voor het eerst trad ook het opgerichte combo, onder leiding van Hans Jacobs, naar buiten. Ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan werd een langspeelplaat opgenomen. De eerste oplage van 1000 stuks was al gauw uitverkocht.

28 maart 1972

Bundesverdienstkreuz

Voorzitter Ben Fros werd onderscheiden met de Bundesverdienstkreuz am Bande, verleend door de Bondspresident van Duitsland, wegens zijn verdienste voor zijn bijdrage in de samenwerking tussen het E.P.M.K. en buitenlandse koren. De Duitse consul in Nederland Dr. E.S. Simon werd benoemd tot erelid van het E.P.M.K. Voorzitter Fros en Penningmeester Wildering werden in dit jaar benoemd tot ereleden van het Politiekoor Detmold. Ben Kleinsman werd op 28 maaart benoemd tot “Lid van verdienste”. Bertus Wildering vierde in dit jaar zijn 25 jarig penningmeesterschap. In dit jaar werd een single gemaakt met zang van Lenie Gaasbeek, het orkest van Freddy Golden en strijkers van het orkest Malando met als liedjes “Niemand is meer eenzaam”. In het TROS programma “Op losse groeven” was het E.P.M.K. voor het eerst op de Nederlandse buis te zien met het liedje: “Niemand is meer eenzaam”. In dit zelfde jaar legde Ber Joosten de dirigeerstok neer. Hij werd tot eredirigent van het E.P.M.K. benoemd. Lex van Diepen werd zijn opvolger. In deze periode kreeg ook het begeleidingscombo meer gestalte. Lex van Diepen arrangeerde diverse moderne songs voor het E.P.M.K.

1974

Start HERMANTAP

De zangrepetities werden voortaan gehouden in de nieuwe politiesoos aan de Lage Bothofstraat te Enschede. Hendrik van de Woude nam definitief afscheid van ons koor. Hij had ruim 28 jaar als tweede voorzitter gefungeerd.

oktober 1974

Berlijns Politie Mannenkoor

In oktober 1974 waren het Berlijns Politie Mannenkoor en het beroemde Berlijns Kinderkoor de gasten van het E.P.M.K. Er werden enkele concerten gegeven in Enschede.

1 november 1974

Lex van Diepen

Lex van Diepen

Op 1 november 1974 vond er wederom een dirigentenwisseling plaats. Lex van Diepen werd dirigent van de Luchtmachtkapel. Hij werd opgevolgd door Henk Kleinmeijer. Onder zijn leiding werden de buitenlandse reizen voortgezet, waarvan de concerten kunnen worden bijgeschreven bij de al talrijke successen in het buitenland. O.a. werd een 3 daagse reis naar Wiesbaden gemaakt, waar met groot succes werd deelgenomen aan een internationaal “Polizeimusikfest”.

1976

Nieuwe politiebureau

Het combo speelde in de “Hermantap” tijdens de receptie ter gelegenheid van de eerste spade die voor de bouw van het nieuwe politiebureau in Enschede de grond in ging.

17 september 1976

30 jarig jubileum

30-Jarig Jubileum

Het 30-jarig bestaan heeft voor elke vereniging vrijwel dezelfde betekenis. Hoeveel verenigingen worden opgericht, die niet in staat zijn zich te handhaven en ter zielen gaan. Dit laatste is nog altijd beter dan een vereniging te zijn, die rustig meedrijft met de tijd en alleen haar bestaansrecht vindt in de naam. Bij de oprichting van welke vereniging dan ook moeten altijd twee factoren aanwezig zijn, enthousiasme en goede wil. Meestal schort het daar niet aan, maar om te slagen in de OPZET van de oprichting is een zeer belangrijke derde factor vereist, n.l. doorzettingsvermogen. Welnu, deze laatste factor heeft het Enschede ’s Politie Mannen Koor gemaakt tot een toonaangevend koor onder de Nederlandse Politiekoren.
Medewerking naast het E.P.M.K. aan het 30-jarig jubileum werd verleend door Het kinderkoor “De Wesseltjes”, de gebroeders Brouwer op trompet en Hans Scheijen bas-bariton.

1977

Het jaar 1977

Voor het eerst in haar bestaan werd het beschermheerschap verleend aan Hoofdcommissaris J. Valken. Dit jaar werd medewerking verleend aan een concert ter gele­genheid van het 25 jarig jubileum van het Polizeichor Detmold. Drie dagen lang was het E.P.M.K. te gast van een van zijn meest bevriende Duitse politiekoren. Ook werd medewerking verleend aan het jubileumconcert van haar zustervereniging, de Enschedese Politie Muziekvereniging.

1978

Weeink

Ard Weeink

Dit jaar stond in het teken van de dirigentenwisseling tussen Henk Kleinmeijer en Ard Weeink. Deze drukte een geheel eigen stempel op het koor. Vele moderne nummers werden door hem voor koor en combo bewerkt. Voorzitter Ben Fros werd in dit jaar gehuldigd voor zijn 25 jarig onafgebroken voorzitterschap van het E.P.M.K.

26 september 1978

Alois

Alois Hermens

Op 26 september trad het koor op te Mönchengladbach t.g.v. het onderscheiden van de heer Alois Hermens, voorzitter van de Duitse Zangersbond, erelid van het E.P.M.K. tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, wegens zijn verdienste voor de culturele samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

24 april 1980

Ben Fros

Ook het jaar 1980 werd voor het E.P.M.K. een belangrijk jaar. Op 24 april legde haar voorzitter Ben Fros, na een 27 jarige ambtstermijn, de voorzittershamer neer en gaf deze over aan Ben Kleinsman. Ben Fros werd voor zijn vele verdiensten voor het koor benoemd tot Erevoorzitter.

13, 14 en 15 juni 1980

Concertreis Darmstadt

Op 13, 14 en 15 juni ondernam het koor de zoveelste concertreis naar Duitsland. Deze keer ging het naar Darmstadt. Er werd medewerking verleend aan een internationaal concert in het immense “Luisencenter” in het centrum van Darmstadt. Had in de vooravond het Nederlands voetbalelftal in Italie nog met 3-2 van Duitsland verloren, ‘s avonds nam het E.P.M.K. “wraak” door de aanwezige Duitsers een staaltje van ons kunnen te tonen. Ditmaal werd het een glansrijke Nederlandse overwin­ning. Velen van het koor denken met weemoed terug aan het huisdrankje van de waard van het hotel. Het “Klettre an die Wand” bracht zijn boodschap zeker over.

1981

7e Lustrum

Wederom een belangrijk jaar voor het E.P.M.K. Het 7e lustrum (35 jaar) werd gevierd. Door het houden van een speciale actie en de inzet van een aantal actieve leden, kon het koor, tijdens het jubileumconcert zich voor het eerst steken in nieuw aangeschafte koorkleding.

1982

Bezoek Hamburg

De contacten met het “buitenland” bleven groeien. 1982 was hiervan een goed voorbeeld. Tijdens een tweedaags bezoek aan Hamburg, waren plm. 3500 bezoekers in de hypermoderne concertzaal erg enthousiast over het optreden van het E.P.M.K.

19 t/m 27 juni 1982

Wereldcongres IPA

In de periode van 19 t/m 27 juni vond in Wiesbaden het 10e wereldcongres van de IPA (International Police Association) plaats. >Het koor van het Bundeskriminalamt organiseerde in deze week een groots concert, waaraan naast het E.P.M.K. een politiekoor uit Plymouth (Engeland) deelnam. Na afloop van enkele geslaagde dagen bleek dat we niet alleen vrienden in Duitsland en Oostenrijk hebben, doch ook in Engeland. De eerste contacten voor latere bezoeken werden hier gelegd. Weer was een concer­treis van het koor een groot succes geworden.

21 t/m 25 mei 1984

Plymouth Area Police Choir

De zojuist aangehaalde contacten met Plymouth, resulteerde in 1984 tot het bezoek van het Plymouth Area Police Choir aan Enschede. Van 21 t/m 25 mei was dit koor onze gast. Gesteld kan worden dat wij op een zeer geslaagde week kunnen terugzien.

9 t/m 15 juni 1984

Bezoek Plymouth

Van 9 /t/m 15 juni bracht het E.P.M.K. een bezoek aan Ply­mouth. Voor velen van ons de eerste keer dat men bezoek bracht aan het eiland aan de andere kant van de Noordzee. Een gewel­dig reis, prachtig weer, mooie stad, schitterend landschap, aardige mensen, een groots concert en vele nieuwe vrienden en vriendinnen was de “oogst” van dit concert.

25 oktober 1986

40-jarig jubileum

40 jarig jubileum

Het 40 jarige jubileum werd op grootse wijze gevierd. Zaterdag, 25 oktober vond het jubileumconcert plaats. Medewerking werd verleend door Thérèse Steinmetz en het Roemeense orkest van “Andrey Serban”. In het kader van het 40 jarig bestaan werd een driedaagse reis naar Brodenbach aan de Moesel georgani­seerd. Radio Oost besteedde een gedeelte van haar programma “Bakje troost met radio Oost” aan ons jubileum.

1987

Onderscheiding Bertus Wildering

Onze 1e penningmeester Bertus Wildering werd onderscheiden met de zilveren eremedaille in de orde van Oranje Nassau i.v.m. zijn 40 jarig penningmeesterschap van het E.P.M.K.

1988

Overlijden Bertus Wildering

Dit jaar overleed onze penningmeester Bertus Wildering. Hij werd opgevolgd door Wim Roelofs.

april 1988

koor Absolventi

In april was het koor “Absolventi’ uit Riga, Letland onze gast. Wij hebben met volle teugen genoten van dit schitterende koor. Duidelijk was te horen dat alle koorleden goed zangonderricht hadden gekregen. Het waren voor ons onvergete­lijke dagen om mensen te ontmoeten van achter het “ijzeren gordijn”

1989

Rode plein Moskou

10-daagse concertreis naar Letland

Letland, Rusland, Moskou. Voor velen van ons koor werd een droom waar. Een 10-daagse concertreis naar Letland, gekoppeld aan een tweedaags bezoek aan Moskou. Vertrekkende van het vliegveld van Brussel naar Moskou. Tijdens deze vlucht, 10.000 meter onder ons Riga, maar… wij moesten eerst naar Moskou vliegen en vandaar met een binnenlandse vlucht terug naar Riga. Een onvergetelijke reis, Riga, Letland en vooral Moskou met zijn Rode plein. Toen wapperde nog de rode vlag op het Kremlin en maakten wij kennis met het communistische systeem.

1989

Henk Kleinmeijer

Henk Kleinmeijer

In 1989 vond ook een dirigentenwisseling plaats. De plaats van Ard Weeink werd overgenomen door een oude bekende van ons, Henk Kleinmeijer.

1991

Noodkreet Riga

Noodkreet Riga naar Enschede. Militaire interventie door het Russische leger tegen de bevolking van Riga. In overleg met de Hoofdcommissaris IJzerman werd besloten een telegram naar Gorbatsjov te sturen met het verzoek de interventie in de Baltische republieken te stoppen. Een passage uit dit telegram: “Wij zijn zeer bezorgd, vooral over het lot van onze vrienden in Riga. Wij willen hen weer ontmoeten in vrijheid en vrede”. Inmiddels weten wij de afloop.

1991

Politiekoor uit Plymouth

Opnieuw was het politiekoor uit Plymouth onze gast. Met medewerking van de Enschedese close harmony groep Company werd een succesvol concert gegeven.

2 juni 1992

Reis naar Plymouth

Op 2 juni vertrokken wij, dit keer met onze dames, voor de 2e keer naar Plymouth. Ook Company reisde met ons mee op uitnodiging van het Plymouth Area Police Choir. Wij kunnen terugzien op een prachtige reis met veel plezier en een uitstekend concert.

1993

Concertreis naar Kiel

Een driedaagse concertreis, met onze dames naar Kiel. Een schitterend concert voor een overvolle zaal met een razend enthousiast publiek. Professioneel was ons laatste toegift nummer: “In Kiel da liegt ein Segelschiff im Hafen”.

10 maart 1994

Politie Mannenkoor Twente

Op de jaarvergadering van 10 maart werd i.v.m. het samenvoegen van de Rijks- en Gemeentepolitie tot Regiopolitie Twente, de naam van het Enschede’s Politie Mannenkoor” veranderd in “Politie Mannenkoor Twente”. Er werd een ode gebracht aan onze beschermheer de Hoofdcommis­saris P.D. IJzerman. Hij kreeg bezoek van “Vader Abraham”.

najaar 1994

Optreden Hengelo

In het najaar werd opgetreden in de stadshuishal in Hengelo(0). Medewerking werd verleend door het gemengde Polizeichor Magdeburg.

1995

Het jaar 1995

Na jaren geen koffieconcert voor onze donateurs te hebben georganiseerd heeft het koor deze goede gewoonte weer opgepakt.. Er was een geslaagde concertreis naar Magdeburg, met verkoop van Hollandse “Matjes” haring. De opbrengst hiervan is gegaan naar het “Polizeichor Magdeburg”.

1996

50 jarig bestaan

50 jarig bestaan van ons koor. Voor het eerst in de geschiede­nis wordt het congres van de Sängerbund der Deutschen Polizei buiten Duitsland gehouden en wel in Enschede. Voor ons een grote eer en een stimulans alles “gründlich” te regelen.
Hoogtepunt van ons 50 jarig bestaan was ons jubi­leumconcert, dat gehouden werd als afsluiting van de congresweek van onze Duitse gasten. 50 turbulente jaren met hoogte en dieptepunten. Zonder politiekoor hadden velen de landen niet gezien, de mensen niet ontmoet en de kick van het optreden niet gehad, zoals wij die hebben beleefd.

1996

Uitbrengen CD

Opnieuw hebben wij het aangedurfd ons kunnen op de plaat te zetten. De uitgebrachte CD getuigt van een goed en modern repertoire.

1996 na het jubileum

Concerten

In de nagalm van de jubileumweek, hebben we de draad weer opgepakt, want er stonden nog enkele concerten te wachten, zoals een concert in Dortmund (D) met hun Polizeichor en het tweede jubileumconcert in de stadhuishal van Hengelo samen met het Plymouth Area Police Choir (GB). Verder hebben we nog meegewerkt aan een Kerstconcert in Delden om het jaar dan af te sluiten met het traditionele kerstconcert van ons koor samen met de Twentse Politiekapel.

1997

Het jaar 1997

Ook dit jaar zou geen rustig jaar voor het koor worden, want aan het eind telden we onze deelname aan 10 concerten van uiteenlopende aard. Omdat onze voorzitter, Ben Kleinsman, de leeftijd had bereikt om het korps te verlaten, moest hij ook de voorzittershamer uit handen geven. Met algemene stemmen van het koor kreeg Jan Camphuis de hamer van hem overhandigd. Ben was al sinds 28 maart 1972 lid van verdienste. In Juni maakten we met onze dames en de Enschedese Vocalgroup Company een concertreis naar Plymouth (GB) om deel te nemen aan jubileumconcert van hun politiekoor, dat 25 jaar bestond. Een mooi weekend rond een succesvol concert. Voor ons ‘Oktoberconcert’ kregen wij het Polizeichor Flensburg (D) met hun dames op bezoek, waarmee we in de Twentsche Schouwburg een concert hebben gegeven. In dit jaar hebben we ook twee maal onze vocale bijdrage geleverd aan Korpsbijeenkomsten in de Grote Kerk te Enschede.

1998

Het jaar 1998

Dit jaar begon voor ons koor in Januari met een gedenkwaardig optreden in Oldenzaal ten huize van ons erelid, de Duitse consul Dr. E.S. Simon, ter gelegenheid van zijn 95e verjaardag en zijn 25-jarig erelidmaatschap van ons koor. In Februari deden we mee met het liefdadigheidsconcert in het Muziekcentrum van Enschede ten bate van de Nederlandse Kankerbestrijding In Maart zongen we bij het afscheid van onze beschermheer, korpschef Peter D. IJzerman in de Grote Kerk te Enschede. Drie maanden later deden we hetzelfde bij de installatie van de nieuwe korpschef, Aad Meijboom. Verder waren er nog twee concertreizen vermeldenswaardig, namelijk naar Selm-Bork (D), waar een concert werd verzorgd in de zaal van de Politie Opleidingsschool in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en het weekend van de “2. Advent” in Magdeburg (D) voor deelname aan twee Kerstconcerten.

1999

Het jaar 1999

Het was een relatief rustig jaar voor ons koor met een tweedaagse concertreis naar Flensburg (D). Ook de Vocalgroup Company uit Enschede ging weer met ons mee om samen met het Polizeichor Flensburg het concert te verzorgen. Een ander bijzonder concert was in Oktober in de Grote Kerk in Enschede, waarbij wij aangenaam werden verrast door optredens van het ‘Frauenchor der Polizei Duisburg’ en het percussie-ensemble van de Dr. Schaepmanharmonie uit Tubbergen, dit keer ten bate van het Rinus Luttikhuisfonds. Op 11 September overleed ons erelid Alois Hermens, voormalig voorzitter van de Sängerbund der Deutschen Polizei, die voor ons de basis heeft gelegd voor de vele contacten met de Duitse politiekoren, waarvoor hij o.a. koninklijke benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Met twee regionale Kerstconcerten sloten wij dit jaar af.

2000

Het jaar 2000

In April hebben met onze dames een concertreis naar Koblenz (D) gemaakt op uitnodiging van het Polizeichor Koblenz. Een leukprogramma was samengesteld met het bezoeken van toeristische plaatsen. Ook een rondvaart op de Rijn hoorde tot dit programma. Op zaterdag 13 Mei waren we samen met de Twentse Politiekapel onderweg naar Mönchengladbach (D) voor het voorjaarsconcert met het politiekoor aldaar.Tijdens de repetitie werden enkele leden door het thuisfront gebeld over de ramp, die zich in Enschede had voltrokken. Met volledig begrip van de gastgevers stapten het koor en de kapel zonder twijfel onmiddellijk weer in de bussen voor de thuisreis, zodat men zich zo snel mogelijk in dienst kon melden. Enkele maanden later kwam het inmiddels traditionele ‘Oktoberconcert’ voor een goed doel weer in zicht en dit jaar werd het mede verzorgd door het Polizeichor Koblenz, dat nu bij ons te gast was en de zanggroep Kwint. De opbrengst van dit concert is gegaan naar de “Stichting 13 Mei” voor de opbouw van het jeugdwerk in het rampgebied. Aan Kerstconcerten hebben we meegewerkt in Ahaus (D), Enschede en Almelo.

2001

Het jaar 2001

Opnieuw een jaar, dat begon met een bericht over ons erelid Dr. E.S.Simon. Hij overleed op 10 Januari en aan zijn uitvaartdienst in de Stiftkerk te Weerselo hebben wij met enkele liederen mogen meewerken. De voorjaarsconcertreis ging dit jaar naar Dresden (D), om deze oude- en uit de as herrezen binnenstad te bekijken en samen met het Polizechor Dresden een groots concert te geven. De verrassing bij deze trip zat aan het einde, toen we ’s-morgens voor de terugreis wakker werden en zagen, dat de wereld door de sneeuw was witgekleurd. In verband met herdenkingen van de vuurwerkramp in 2000 werkte ons koor mee aan concerten in Mönchengladbach (D), Duisburg (D) en op de Oude Markt in Enschede. Dit jaar bestond ons koor 55 jaar, dus was het in Oktober tijd voor een jubileumconcert, waarbij dit keer medewerking werd verleend door de close-harmony-quartet “The Pets”. De vier dames, die dit kwartet vormden, gaven met hun professionele show extra glans aan ons concert.

2002

Het jaar 2002

Dit zou een rustig jaar voor het koor worden, aldus was voorspeld. Dat het iets anders is uitgepakt, zal snel duidelijk zijn. Kooroptredens bij korpsgebeurtenissen: 28 Mei bij de installatie van de nieuwe korpschef dhr. Piet Deelman; 15 September bij het vertrek uit de politiedienst van onze beschermheer dhr. Peter D. IJzerman; 10 Oktober bij het afscheid van commissaris dhr. Jelle Cnossen. Daarnaast verleenden wij onze medewerking aan de Muziekmanifestatie Enschede met een concert in de Grote Kerk en aan een concert in de Mariakerk t.g.v. het 75-jarig jubileum van de Enschedese Zangersbond. Buiten Enschede heeft men ons nog kunnen horen in Hengevelde samen met het koor Mixx en in de Schorfhaar te Losser. De Kerstconcerten sloten ook dit jaar weer af.

2003

Het jaar 2003

Onze voorzitter Jan Camphuis droeg de voorzittershamer over aan Bert Schelfhorst, waarbij Jan hartelijk is bedankt voor hetgeen fotohij voor het koor heeft betekend als secretaris en als voorzitter. Op 12 September overleed plotseling ons koorlid Henk van Leijen, die lid was sinds 1967. De avond ervoor was hij nog enthousiast aanwezig op de repetitieavond. De laatste eer hebben wij aan hem bewezen met onze zang in zijn uitvaartdienst. Eind September hebben we als koor met onze dames een weekend in Dwingelo doorgebracht, nu eens zonder concert, maar minstens zo gezellig. In Oktober kwam het Polizeichor Nürnberg (D) ons concert opluisteren met hun medewerking, alsmede Nostra Dames. Hard is er gestudeerd op het Kerstrepertoire voor drie concerten in een weekend in december als gast van het Polizeichor in Nürnberg (D). Deze concerten hebben grote indruk achtergelaten in deze stad door onze repertoirekeuze en ons “lockere” optreden, zoals men in Duitsland zegt.

2004

Het jaar 2004

We hebben, al dan niet in samenwerking met andere gezelschappen, enkele kleine concerten in de regio Twente verzorgd. Op 30 September werd de Nederlandse politie in het algemeen en de Twentse in het bijzonder getroffen door het tragisch overlijden van collega Jan Wind(politieman en paukenist van de Twentse Politiekapel), die tijdens zijn dienst werd doodgeschoten. Door deze gebeurtenis hebben wij ons Oktoberconcert niet laten doorgaan. Het koor uit Dresden, dat aan dit concert zou meewerken, is wel gekomen en heeft met vol begrip voor de situatie een aangepast programma aangeboden gekregen. Behalve onze traditionele Kerstconcerten, werkten we ook weer mee aan de Volkskerstzang in de Jacobuskerk te Enschede.

2005

Het jaar 2005

In aanloop naar ons jubileum in 2006 hadden wij ons voorgenomen met concerten dit jaar wat rustig aan te doen. Totaal werden het er toch nog zes, want de zevende moest vanwege hevige sneeuwval worden uitgesteld. Het concert met Ernst Daniël Smid in Markelo was weer een concert, waarmee we succes hebben geoogst. Op 16 December overleed onze bassist Tonnie Sotthewes, die met het bespelen van de basgitaar/contrabas ons combo sinds 1989 heeft versterkt. Wij mochten hem met onze zang op zijn ‘laatste reis’ begeleiden.

2006

Jubileumjaar

Het jubileumjaar met een nieuwe naam en logo èn in dit kader natuurlijk veel concerten. Om te beginnen op 2 April het koffieconcert in de Hermantap en op 13 Mei met het Overijssels Byzantijns Mannenkoor in de Jozefkerk te Enschede

20 mei 2006

Manifestatie Molukse gemeenschap

Concert in Almelo t.g.v. de manifestatie door de Molukse gemeenschap aldaar, ter realisering van een bibliotheek op Ambon. Onze medewerking hieraan was afgesproken als tegenprestatie met de ontwerper van ons nieuwe logo, Simon Uspessy. Het was een mooi concert, dat door het publiek goed werd ontvangen.

29 september t/m 1 oktober 2006

Koorweekend

Van 29 September t/m 1 Oktober een koorweekend met de dames naar het Geuldal voor een concert met het Gäöls Mannenkoor en het mannenkoor ‘De Heivinken’ uit Genk (B). Dit was weer een ouderwets gezellig weekend met een heel goed concert, interessante excursie naar de ALFA-brouwerij en de rondvaart over de Dieze in ’s-Hertogenbosch.

14 oktober 2006

Jubileumconcert

Op zaterdag 14 Oktober 2006 vierde het Politiekoor Twente het 60-jarig jubileum met een geweldig en uitbundig concert in de volle HOLEC-zaal van het RABO-theater te Hengelo, waaraan werd meegewerkt door de bekende sopraan Claudia Patacca en de zeker niet minder bekende zangeres/actrice Diet Gerritsen.

Onder leiding van Henk Kleinmeijer werd een afwisselend concert gebracht, al dan niet begeleid door het eigen combo, dat voor deze gelegenheid met enkele blazers was uitgebreid. Uiteraard liet het combo ook horen, dat het zonder het koor minstens zo goed kan musiceren.

De meeste arrangementen in ons huidige repertoire zijn van onze dirigent, waardoor het koor zich onderscheidt van de meeste andere mannenkoren in binnen- en buitenland. Te noemen zijn o.a. een medley van Annie M.G. Schmidt uit Ja Zuster, Nee Zuster en onze premiere van Ramses Shaffy’s ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’.

Dat de dames Patacca en Gerritsen elkaar goed verstonden, lieten ze horen in hun optreden tijdens dit concert, waarbij het koor ook enkele keren zich liet horen of zien, zoals figureren bij Claudia “Carmen” Patacca en begeleiden bij het speciaal voor dit concert gearrangeerde “Only time will tell”. Met de dames werd samen nog het “Pie Jesu” uit het Requiem van Andrew Lloyd Webber gezongen.

Het Mozartjaar ging ook aan ons concert niet voorbij. Het koor had enkele liederen van deze componist in het programma en de dames hebben laten zien, dat Mozart ook van deze tijd is, door in het Briefduet het papier en de pen te vervangen door een mobiele telefoon.

Diet Gerritsen, in de regionale tv-soap “Van jonge leu en oale groond” bekend als Fenna Wildspieker, praatte het programma ook als haar alter ego grotendeels in het ‘Dinkelo’s’ aan elkaar, dit tot groot plezier van de vele toehoorders.

Dat de naam van ons koor was gewijzigd van Politie Mannenkoor Twente in Politiekoor Twente, kon zij nog wel begrijpen, maar dat daarvoor in ons logo de vrouw (vrouwe Justitia) was ingeruild voor een paard (gestileerd Twentse Ros) ging haar iets te ver, maar dat wordt haar nog wel een keertje uitgelegd.

Korte impressie door Ben Fros, oud voorzitter van ons koor.

Reactie Diet Gerritsen

Beste Politie Leu,

De opnames van ‘Van Jonge Leu en Oale Groond’ deel twee zitten er weer op en nu is er weer ruimte voor nieuwe projecten waaronder jullie jubileumconcert. Ik vind het leuk om er als Fenna, lady ‘Wild’ speaker op te treden en ook nog te mogen zingen als Diet Gerritsen. Fenna Wildspieker hebben jullie een heel seizoen kunnen volgen en kennen jullie misschien al wel. Diet Gerritsen zingt in haar dagelijkse leven in het koor van de Nationale Reisopera, is dirigent van het multiculturele koor Intervocaal en treedt her en der solistisch op. Aangezien Mozart dit jaar ook een jubileum heeft zou ik het geweldig vinden om de zaal zover te krijgen met mij een canon van Mozart te zingen. Ook ben ik er trots op samen met Claudia Patacca een duet te zingen uit Le Nozze di Figaro en het duet uit Annie get your gun: Anything you can do I can do better. Op z’n Twents is dat :” Alles wat ie könt kan ik völ better…” Het moet lukken om er samen met het koor, combo en Claudia een mooie, feestelijke avond van te maken. Goodgoan en völle wil bie de veurbereiding. Diet Gerritsen/Wildspieker.

Reactie Claudia Patacca

Claudia Patacca

Optreden met een mannenkoor blijft toch iets speciaals hebben. Meestal ben je de enige vrouwenstem temidden van al die mannen. Mannenkoren hebben ook een eigen chemie: altijd strak in het gelid, mooie kostuums, grote betrok­kenheid, alles tot in de puntjes verzorgd. En dan nu dit 60-jarig jubileumcon­cert met het Politiekoor Twente. Allemaal mannen die de pet dragen die ons allemaal dient te passen: dan moet je toch wel goed op je tellen passen dacht ik bij mezelf, toen ik gevraagd werd!! Echter, gezelligheid kent geen tijd, en dat bleek ook al snel tijdens de besprekingen en repetities. Samen met Diet, die ik al ken vanaf mijn conservatoriumtijd, gaan we er een groot feest van maken. Alle mannen verzamelen: we gaan beginnen!!

Claudia Patacca, sopraan

Impressie Ben Fros

Korte impressie door Ben Fros

Ik ben trots op het feit dat ik als voorzitter, ongeveer 28 jaar, het koor heb mogen leiden. Verschillende dirigenten hebben de directie gevoerd bij het koor. Altijd heeft bij die keuzes het belang van ons koor voorop gestaan. In al die jaren heeft het koor vele concertreizen gemaakt in Europa. Duitsland was een land met vele politiekoren, dus logisch dat daar de meeste contacten naar uit gingen. Dat wij als koor passief lid zijn van de grote Duitse politiezangersbond doet mij veel deugd. Hieruit blijkt dat zang verbroedert over de landsgrenzen heen. Het leuke van koorzang is het gezamenlijk repeteren en komen tot een goede uitvoering. Door goed te repeteren doe je wonderen, doe je dat niet, dan is het donderen. Veel is in het verleden al aan het papier toevertrouwd, alles wat wij nu nog wensen is dat het koor nog vele jaren mag bestaan. Jenny en ik, als erevoorzitter, waar ik nog altijd erg trots op ben, wensen het koor een mooie concertreis naar Geulle en een heel goed concert op 14 oktober toe. Het koor, dirigent en leden een hele gezonde muzikale toekomst.

Ben Fros, erevoorzitter Politiekoor Twente.

december 2006

Afsluiting jubileumjaar

Het jubileumjaar werd afgesloten met op 17 December een kerstconcert in Haaksbergen en op 22 December het traditonele kerstconcert met de Twentse Politiekapel in de Vredeskerk te Enschede.

2007

Concerten

Na het drukke jubileumjaar stonden er voor dit jaar geen concertreizen op het programma, maar wel de nodige concerten in de eigen omgeving:
* in twee verzorgingstehuizen van Livio te Enschede;
* een goed matineeconcert met het Polizeichor Mönchen- Gladbach, het koor waar we op 13 mei 2000 (vuurwerkrampdag) op bezoek waren. We hebben hen middels een expositie en een rondrit kennis laten nemen, waarom wij toen overhaast weer terug naar Enschede gingen;
* een bijzonder koffieconcert samen met de Twentse Politiekapel in Prismare in het bijzijn van een enthousiast publiek.

2007

Zangconcours De Posten

We deden voor het eerst mee aan het Zangconcours De Posten, waar per jaar negen koren aan deelnemen. Na eerste te worden in de voorronde, hebben we ook de finale in maart gewonnen. Een prestatie waar we enorm trots op waren.

26 april 2007

Bennie Kleinsman

Rond Koninginnedag werd Bennie Kleinsman door de koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor de vele activiteiten, die hij verrichtte voor de voetbalverenging Vosta, stichting Hermantap (de politiesociëteit), en het politiekoor Twente, waarvan hij jarenlang de voorzitter is geweest.

eind 2007

Nieuwe Hermantap

Aan het einde van dit jaar zijn alle politieverenigingen erin geslaagd een nieuwe Hermantap onder te brengen in een gebouw van de DCW aan de Wethouder Beversstraat in Enschede. Door de inzet van veel leden en steun van het politiekorps Twente is het een mooi onderkomen geworden (zie 2011).

2008

Het jaar 2008

Een aantal concerten kwam ons weer tegemoet, waarvan hier de bijzonderheden:
• drie in verzorgingscentra in de regio;
• in het voorjaar naar Finsterwalde (D), waar we een goed verzorgd concert hebben gegeven en genoten van de gastvrijheidfoto van de leden van het Polizeichor Finsterwalde met wat zij ons van hun omgeving hebben laten zien;
• met de dames gezellig naar Duisburg en uiteraard de inwoners van deze stad van ons optreden laten genieten.

Na de vakantieperiode zijn we het nieuwe jaar(ondanks de regen) samen met onze partners begonnen met een gezellige Jeu de boules – avond.

2009

Concertreis Berlijn

Naast de reguliere concerten sprong dit jaar de concertreis naar en het bezoek aan Berlijn (D) er bovenuit, waarbij de partners ons vergezelden. Onze ‘gast’pianist was Paul van Beest. Hij is sindsdien onze vaste pianist. Samen met het Chor der Polizei Berlin hebben we een geweldig concert gegeven. Dit koor was later dit jaar, in oktober, bij ons te gast en opnieuw hebben we uitstekend geconcerteerd in de Grote Kerk te Enschede. We hebben het idee van het bezoekend koor overgenomen en als leden met partners het lopend buffet samengesteld en bereid. Een groot succes te horen aan de vele reacties en voor herhaling vatbaar.

10 oktober 2009

Overlijden Gerrit Simmelink

Op 10 oktober is ons oudste lid en medeoprichter van ons koor, Gerrit Simmelink, op 86-jarige leeftijd overleden.

eind 2009

Kerstconcert

Het jaar hebben we, als gewoonlijk, weer afgesloten met het traditionele Kerstconcert, samen met de Twentse Politiekapel, dat zich dit keer onderscheidde door de afwezigheid van een muzikale solist(e), maar wel een kerstvoordracht door prof. Dr. Anne van der Meiden.

7 januari 2010

Erelid Bennie Kleinsman

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is besloten om Bennie Kleinsman tot erelid van ons koor te benoemen voor zijn grote inzet voor het koor, waarvan vele jaren in een bestuursfunctie en zijn 50-jarig lidmaatschap.

4 mei 2010

Herdenkings-bijeenkomst

Ons koor verleende medewerking aan de herdenkingsbijeenkomst in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo. De reacties op ons optreden bij deze herdenking waren onverdeeld zeer positief.

12 juni 2010

Gelsenkirchen

Een koor trip naar Gelsenkirchen op uitnodiging van de Stadt Gelsenkirchen heeft geleid tot enkele korte concerten infoto een kerk, dat wel heerlijk zong en goed klonk met bij alle concerten een zeer selectief publiek, dat enthousiast reageerde. Helaas heeft het regenachtige weer velen verhinderd naar ons te komen luisteren. Volgende keer beter.

29 oktober 2010

Chorrage der Polizei Düsseldorf

Bezoek van Chorrage der Polizei Düsseldorf, waarmee we een goed concert hebben verzorgd in de H.Hartkerk te Enschede. Kort samengevat een goed koor met leuke mensen en gezellige dagen.

2011

65 jaar Politiekoor Twente

Weer vijf jaar erbij en dus een jubileum te vieren: 65 jaar Politiekoor Twente.
– Het weekend van 20/21 mei hebben we met de dames een gezellig weekend doorgebracht in Düsseldorf, inclusief een concert met Chorrage. (zie 2010)
– Op 17 september heeft het koor een extra repetitiedag op de Spielehof te Boekelo gehouden. Gescheiden repetities werden afgesloten met een partijtje shortgolf en een barbeque.
– Benefietconcert in het Muziekcentrum met de baten voor de Twentse stichting “Kans voor een Kind”, waaraan belangeloosfoto werd meegewerkt door het Kinderkoor van de Muziekschool Twente, Popkoor La Sido uit Enschede en de harmonie St. Jan uit Wierden. Met presentatie van Marga Bult als ambassadrice van deze stichting. De opbrengst was niet gering: €. 6145,= .
– Het koor heeft het jubileumjaar afgesloten met een diner in “Het Ros van Twente” te De Lutte, waar we werden bediend door ‘de zingende obers’.
– 20 maart het koffieconcert in de Hermantap
– 16 april op de vliegbasis voor de Gouden actie (FC Twente)
– concerten in De Eschpoort te Enschede, Het Wiedenbroek te Haaksbergen, tijdens Amusing in Hengelo (2 optredens), kerstviering in Het Roessingh te Enschede en ter afsluiting van dit jaar ons traditionele kerstconcert op 23 december in de Verrijzeniskerk te Enschede. Op naar het volgende jubileum.

2012

Het jaar 2012

Een jaar met twee gezichten. Na een jubileumjaar is de druk er wat af. Zoals gewoonlijk treden we op in twee verzorgingshuizen, dit keer de Hatteler en de Scholtenhof.
We gaan vanaf januari gebruik maken van de nieuwe Hermantap aan de IJstraat in Enschede Zie foto). Na een ‘verbouwing’ kunnen we beschikken over een prachtige accommodatie en we hopen hier nog jaren te kunnen blijven.
Aan het eind van het jaar gaan we met onze dames op bezoek bij het dameskoor van de Politie Nürnburg. Wij treden daar twee keer op. Het eerste concert was heel speciaal. We stonden op een koude ‘Christkindlmarkt’ met onze dikke jassen aan. Een aparte ervaring.
Ook hebben we deelgenomen aan het jubileumconcert van de EZB in de Grote Kerk op de markt in Enschede.
Ook het optreden samen met de Politiekapel en het Klarinettenensemble in de Heilige Hartkerk was een succes te noemen.
Het jaar 2012 werd zoals gebruikelijk afgesloten met het traditionele Kerstconcert in de Verrijzeniskerk van Enschede.

2012

Afscheid Piet Bakker

Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van onze vriend en koorlid Piet Bakker. Hij vervulde sinds jaren verschillende functies binnen ons koor. Behalve dat hij secretaris was, regelde hij de evenementen en reizen van ons koor. Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering is Piet tot erelid van onze vereniging benoemd. Het overhandigen van de oorkonde bij hem thuis was een emotioneel moment.

2013

Het jaar 2013

Alle werkzaamheden zijn nu een beetje klaar en alle aangesloten verenigingen zijn erg tevreden met ons nieuwe onderkomen. Dit jaar behoorlijk wat concerten.
Als eerste ons koffieconcert. Drukbezocht natuurlijk, want alle ‘vrienden’ en familie vanfoto de koorleden willen dit nieuwe onderkomen bekijken.
“LA SURPRISE” het aangeboden stuk ter gelegenheid van ons jubileum in 2011 is klaar om gezongen te worden en de bewoners van De Klokstee in Hengelo hebben de primeur. Enthousiasme alom.
Dit jaar hebben we een uitwisseling met het Polizeichor Bochum. Zowel hun bezoek in Enschede alsook ons bezoek daar verliep uitstekend met twee keer een mooi concert. In november hadden we bijna een ‘thuiswedstrijd’. Een gezellig concert in de Ariënsstaete aan de Lijsterstraat.
In Hannover hebben we meegewerkt aan een zogenaamd ‘Vorweihnachtliches Konzert’
De kersttijd zelf was behoorlijk druk. Vier kerstconcerten is meer dan andere jaren. Twee keer medewerking aan een concert van de Reisopera in samenwerking met het Lezerskoor van Tubantia/de Twentsche Courant in het Wilminktheater. In Almelo werkten we mee aan een concert voor het goede doel samen met en op uitnodiging van de Muziekvereniging De Eendracht. De afsluiting was ons kerstconcert met de Politiekapel in de Verrijzeniskerk.

2014

Het jaar 2014

Dit jaar staan er weer wat mooie en afwisselende concerten op het programma. In maart verlenen we medewerking aan een benefietconcert van de Lionsclub Enschede. Plaats van handeling de Scholengemeenschap Zuid aan het Tiemester.
Dezelfde maand een primeur. In uniform treden we op in de prachtige synagoge van Enschede (zie foto). Deze synagoge is één van de mooiste van Europa en stond/staat op de nominatie om gesloten te worden. Helaas weinig belangstellenden en dat kwam de akoestiek niet ten goede.
In april twee concerten, eerst ons koffieconcert in de Hermantap en daarna een concert bij de Ariënsgroep bij het Florapark.
In mei gaan we drie dagen naar Würzburg. Een prachtige reis samen met de dames. 800 toeschouwers in de uitverkochte zaal gaan na het succesnummer ‘de Surprise’ compleet uit hun dak.
We hebben in het najaar nog twee concerten, resp. bij Ariëns Zorgpalet en Livio, locatie De Lippinkshof. Onze geplande uitwisseling in Enschede samen met het Polizeichor Würzburg gaat helaas niet door in verband met een zwaar ongeluk van hun dirigent. Wij sluiten traditiegetrouw het jaar samen met de Politiekapel af.

oktober 2014

Henk Kleinmeijer ere-dirigent

In oktober wordt onze dirigent Henk Kleinmeijer tot ere-dirigent benoemd. Hij staat meer dan 25 jaar voor ons koor en heeft mede door zijn leiding en het maken van prachtige arrangementen bijgedragen aan de fotosuccessen van ons koor.

2015

Het jaar 2015

Het koor bestaat nu 69 jaar en we zijn al druk bezig met de organisatie van het 70-jarig jubileumconcert.
Het koffieconcert is ook dit jaar in maart en de opkomst van het publiek is goed. In april gaan voor de verandering eens medewerking verlenen aan een concert buiten Twente. Het gospelkoor Relation uit Leusden nodigt ons uit en samen met hen hebben we een prachtig concert. Zeker voor herhaling vatbaar.
Dit jaar staat ook in het teken van de uitwisseling met het Polizeichor Hameln (zie foto). Een gezellige club mensen. Zij komen eerst bij ons en we kunnen hen verrassen met een prachtig ‘twents’ programma.
In november gaan wij met onze dames naar de ‘Rattenfängerstadt’ en daar verzorgen wij twee concerten. Twee keer de zaal uitverkocht!
In december de gebruikelijke kerstconcerten, de eerste bij de Ariënsstaete aan de Lijsterstraat en voor de laatste keer ons gezamenlijke kerstconcert met de Politiekapel in de Verrijzeniskerk. De kerk wordt afgestoten en wij gaan vanaf volgend jaar naar de Ontmoetingskerk, voorheen de Vredeskerk in Enschede.

2016

70 jarig jubileum

Ons 70 jarig jubileum.
In de Nieuwjaarsreceptie van begin januari opent onze voorzitter Bert Schelfhorst dit speciale jaar. Er zal behoorlijk wat op ons afkomen. In het voorjaar ontvangen wij het Politiekoor Würzburg en gezamenlijk hebben we concert in de Apostel Thomaskerk in Enschede. De DVD die van dit concert is gemaakt valt bij een ieder zeer in de smaak!. In september wordt de jubileumreis georganiseerd. We gaan naar Mainz en omgeving.

3 april 2016

Koffieconcert

Ons eerste concert op 3 april was het gezellige Koffieconcert. Voor ons vaak een goede gelegenheid om wat ‘nieuws’ uit te proberen. Onze vrienden, donateurs en familie in een goedgevulde Hermantap. Ook na het concert blijft de sfeer ongedwongen en gemoedelijk.

26 t/m 29 mei 2016

Polizeichor Würzburg

Van 26 t/m 29 mei was het Polizeichor Würzburg bij ons op bezoek. Zoals gebruikelijk werden de zangers en hun begeleiders ontvangen bij de gerestaureerde Lonnekermolen. De vrijdagavond een gezamenlijk concert in de Apostel Thomaskerk. Weinig publiek, dus behoorlijk teleurstellend. De kwaliteit van beide koren was uitstekend. Tijdens dit concert is een DVD vervaardigd. De zaterdagmiddag één groep klootschieten en de anderen een bezoek aan de kaasboerderij van Boer Herbert in Deurningen
Aansluitend een bruisend feest in de Hermantap.

16 t/m 18 september 2016

Jubileumreis

Om alles lekker ontspannen en relaxed te laten plaatsvinden hebben we bij wijze van uitzondering geen concert gepland. De eerste dag in het oude stadsdeel van Mainz is erg plezierig. De zaterdag staat in het teken van de wijn. We zijn gast op het Weingut Jäckel in Wallhausen. We gaan met de Jan Plezier (achter oude trekkers) door de wijngaard en proeven daar al de heerlijke wijn die van deze druiven afkomstig is. Aansluitend een zogenaamde ‘Weinprobe’, een Barbecue feest en muziek tot laat in de avond. De regen was in dit geval geen spelbreker, soms zorgt zoiets ervoor dat de band in een koor er beter van wordt.

29 september 2016

Concert AriënsZorgpalet

Het concert in het AriënsZorgpalet, locatie Lijsterstraat op 29 september was voor ons een soort generale repetitie voor ons jubileumconcert.

20 oktober 2016

Politiekoor Twente live bij omroep MAX

Op 20 oktober 2016 stond de afspraak dat het politiekoor Twente medewerking zou verlenen aan het live TV programma ‘Tijd voor MAX. De afspraak is ontstaan uit het contact met Jan Slachter dat Bertus Schotmeijer en Bert Schelfhorst met hem hadden in de studio. We kwamen met de vraag of hij ons concert wilde presenteren waarin we een ode zouden brengen aan de componist/arrangeur Tom Parker. Jan Slagter was een vriend van Tom Parker. Hij zei gelijk: “Ja, dat wil ik doen en dan moeten jullie ook met het koor in de studio komen om het concert te promoten” Om 11.00 uur was het verzamelen in de Hermantap. Daar hadden we nog een generale van ons gehele concertprogramma met onze solisten. Een uur later vertrokken we met de bus naar de studio in Hilversum. In de bus was de spanning voor het live TV optreden te merken. De spanning werd nog groter nadat er werd gebeld uit de studio dat het optreden misschien niet door ging. De programmamaker wilde aandacht besteden aan het overlijden van de zangeres Mieke Telkamp. Daarvoor was Ronnie Tober gevraagd om aan de gesprekstafel deel te nemen.  In de studio werden we hartelijk ontvangen door 2 gastvrouwen met koffie en een klein hapje. De meereizende dames kregen koffie met cake.   Uiteindelijk een positief bericht van de programmamaker. Wij konden optreden zoals was afgesproken. De tijd die wij aan tafel zouden krijgen om het concert te promoten werd minder.  Het begon met een opstelling en een soundcheck. De ruimte voor de kooropstelling was te klein waardoor we ons niet goed konden opstelen. Er werden enkele microfoons geplaatst voor het koor. 
Om 17.00 uur begon de uitzending met ons optreden “Hey look me over”. Aan het eind van het programma kreeg Bert Schelfhorst de kans om nog iets over ons concert te vertellen. Waarna gelijk het koor moest inzetten met het slotnummer “The fifth of november”.  Met oplichting en vreugde ging het weer terug naar Enschede. Het was een onvergetelijk ervaring met veel indrukken om live op TV te kunnen en mogen zingen.

29 oktober 2016

Jubileumconcert

Op 29 oktober 2016 vierden wij ons 70 jarig bestaan met een buitengewoon jubileumconcert. Buitengewoon omdat we een ode brachten aan de componist/arrangeur Tom Parker. Hij werd geroemd omdat hij de klassieke muziek weer bij een groot publiek onder de aandacht bracht. Hij deed dit door de muziek van Brahms, Verdi, Bach enz. in een ‘nieuw jasje’ te steken en daar teksten op te schrijven.
Het overgrote deel van het concert bestond voor ons uit nieuw repertoire. Voor ons koor en combo gearrangeerd door onze dirigent Henk Kleinmeijer. We hebben zelf de gehele avond met ons optreden gevuld, gezamenlijk, met instrumentale en vocale solisten. We zongen in het Muziekcentrum dat door onze gezamenlijke inspanning was uitverkocht, d.w.z. 800 kaarten! Grandioos!
Jan Slagter, de directeur van omroep MAX, was de presentator op ons concert.
De solisten Katiuscia Principato, Rebecca Nagel en Mark Stoudam hebben geweldig gezongen en ons concert meer inhoud gegeven. Ons combo, aangevuld met 3 instrumentale solisten, onder leiding van Paul van Beest hebben een bijzonder mooie muzikale prestatie hebben geleverd. Het dubbel mannenkwartet werd gewaardeerd door het publiek en in het bijzonder met het nummer ‘Vluchten kan niet meer’.
Het podium was rijkelijk aangekleed met bloemen, struiken en bomen. Het koor heeft bijzonder goed gepresteerd en is zeer tevreden over haar eigen prestatie. Het koor mocht een cadeau van omroep MAX, een VIP bezoek aan “MAX proms”, in ontvangst nemen.
Een minpunt ten aanzien van het concert was de technische geluidsweergave voor de pauze. Het koor betreurt dit ten zeerste. We zijn gast in een professionele concertruimte met ondersteuning van professionele geluidsondersteuning. Dit heeft op verschillende punten niet zo mogen zijn. Het Muziekcentrum betreurt deze omissie.

29 oktober 2016

Laatste concert met Henk Kleinmeijer

Dit was het laatste concert met Henk Kleinmeijer als dirigent. Na 27 jaar heeft hij besloten om te gaan stoppen. Henk heeft een houten politieknuppel “het stokje” overgedragen aan onze nieuwe dirigent Tim de Man. Dat wil zeggen dat ons volgende Adventsconcert in Alpen door onze nieuwe dirigent werd geleid. Tim de Man nam de baton met verve over en bracht dit, voor hem eerste concert, goed over de bühne.

10 december 2016

MAX Proms

10 december gingen we met z’n allen naar de MAX Proms in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Tijdens ons Jubileumconcert had Jan Slagter (de presentator) ons uitgenodigd om daar aanwezigte zijn

23 december 2016

Kerstconcert

Op 15 december hadden we een concert bij Livio Twekkelerveld. Dit was een goede generale repetitie voor ons gezamenlijke kerstconcert met de kapel op 23 december in de Ontmoetingskerk. De eerste keer in deze (vernieuwde) kerk.

2017

Het jaar 2017

Het eerste ‘echte’ jaar met onze nieuwe dirigent. Een totaal andere benadering. Best even wennen, maar al snel blijkt dat zijn aanpak verfrissend werkt. Al snel krijgen we ook van ons publiek te horen dat we meer ‘plezier in het zingen’ uitstralen, met andere woorden: de chemie tussen koor en dirigent is er! Het jaar 2017 staat ook in het teken van de harmonisatie van de politiemuziek. De SPN (Stichting Politiemuziek Nederland) is opgericht. Vanaf nu wordt alles centraal via deze Stichting geregeld.

5 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 5 januari 2017 hielden wij onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in onze repetitieruimte de Hermantap. In januari 2016 was het jubileumjaar geopend en nu werd het gesloten. Als verrassing laat Tim ook onze dames zingen. Voor herhaling vatbaar.

Naast de gebruikelijke beschouwingen over het afgelopen jubileumjaar en een blik op het nieuwe jaar was er aandacht voor onze jubilarissen.
Marty Schukkink kreeg de gouden speld met briljant voor 40 jaar lidmaatschap. 
Coen Klaver kreeg de gouden speld voor 25 jaar lidmaatschap.
Egbert Slot kreeg de gouden speld met briljant voor 40 jaar lidmaatschap. 
Voor de partners, respectievelijk Adri, Carla en Sia was er een bos bloemen. 

3 februari 2017

Bowlen

Op 3 februari gaan we met de leden bowlen met aansluitend een buffet. Dit is het geschenk dat we vorig jaar in september van onze dames hebben gekregen naar aanleiding van ons jubileum. We hebben in ongedwongen sfeer genoten en zoals zo vaak hoorden we: “De domste boer’n heb de dikste eerpel”.

2 april 2017

Koffieconcert

Op 2 april is ons traditionele koffieconcert. Samen met ‘vrienden’, donateurs en familie een klein concert waar we zoals altijd ook nieuw te zingen nummers gaan uitproberen.

19 t/m 21 mei

Bezoek Chorrage uit Düsseldorf

Van 19 t/m 21 mei is CHORRAGE uit Düsseldorf bij ons op bezoek. Op de vrijdag een goed bezocht concert in de Ontmoetingskerk. We hebben al eerder een uitwisseling met hun gehad en ze zijn er echt op vooruit gegaan. Traditioneel is het klootschieten, met daarna de BBQ en deejay.

3 juni 2017

Politiekoor Detmold

Op 3 juni gaan we voor een ééndaags bezoek naar Detmold om daar ‘s avonds met het Politiekoor Detmold een concert te geven in een uitverkochte zaal. Met Detmold zijn al heel wat uitwisselingen geweest.

17 september 2017

Straatfestival Delden

Op 17 september nemen we deel aan het Straatfestival in Delden. Met drie andere koren geven we een zogenaamd ‘doorloopconcert’ in de prachtige Oude Blasiuskerk.

9 en 10 december 2017

Bezoek aan Chorrage

Voor een bezoek aan Chorrage gaan we 9 en 10 december naar Düsseldorf. De zaterdag is echt een ‘sightseeing’ dag. We zijn ondergebracht in het mooie Dorinthotel in Neuß. Een deel van het koor gaat naar Düsseldorf en het andere deel naar de kerstmarkt in Neuß. S’avonds een ‘gemütliches Zusammensein’ met Chorrage. Zondagmorgen treden we eerst op in het prachtige Schloß Dyck. Dit kasteel is in kerstsfeer gebracht en als we een kort optreden verzorgen is de entree gratis. De hevige sneeuwval en koude wind zorgden ervoor dat alles niet zo liep als we dachten. Daarna ons gezamenlijk kerstconcert met Chorrage, een diner in de buurt en toen nog terug naar Enschede.

22 december 2017

Gezamenlijk kerstconcert

Op 22 december voor de tweede keer in de Ontmoetingskerk ons gezamenlijke kerstconcert met de Twentse Politiekapel. Sfeervol en in een volle zaal, zoals altijd.

4 januari 2018

Jubilarissen

Op donderdag 4 januari 2018 hielden wij onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in onze repetitieruimte de Hermantap. Naast de gebruikelijke beschouwingen over het afgelopen jaar en een blik op het nieuwe jaar was er aandacht voor onze jubilarissen.
Van links naar rechts. Hans van Wezel 40 jaar lid, Ton Kristens 12½ jaar lid, Danny Lapré 12½ jaar
lid, Robert Westera 12½ jaar lid, Herman Bokdam 12½ jaar lid, André Postel 40 jaar lid en Hennie
de Goei
 50 jaar lid.

4 januari 2018

Hennie de Goei erelid

4 januari werd ons lid Hennie de Goei benoemd tot erelid van het Politiekoor Twente. Dit vanwege zijn verdiensten voor het koor en zijn 50-jarig lidmaatschap. Tevens is hij jarenlang lid geweest van het bestuur, maar ook daarna biedt hij nog regelmatig zijn “assistentie” aan.

18 maart 2018

Koffieconcert

Ons eerste concert op 18 maart was ons Koffieconcert samen met ‘vrienden / donateurs en familie’ in de Hermantap. In een ongedwongen sfeer laten wij als koor horen waar we mee bezig zijn en met welke (nieuwe) stukken we het komende jaar gaan komen.

25 t/m 27 mei 2018

Uitwisseling met de “Blaue Jungs”

Vrijdag 25 mei 2018 kwamen de collega’s “Blaue Jungs” uit Hamburg-Harburg naar Enschede voor hun concertreis naar Twente. De ontvangst was bij de molen in Lonneker. Onze comboleider Paul van Beest speelde op zijn accordeon en de gasten werden onthaald met haring en een jenevertje. Aansluitend inkwartieren in het hotel, eten, generale en dan het concert in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel in Enschede. De ‘Blaue Jungs’ zongen voor de pauze een profaan repertoire en na de pauze hun bekende shanty repertoire in hun bekende blauwe shirts. Het koor staat onder leiding van Kristof Skladanowski en werd op accordeon begeleid door Igor Gugenheimer.
De zaterdagmiddag werd besteed aan het Twentse Klootschieten op de baan in Overdinkel. Na menig hilarische worp was de winnaar bekend en verplaatste het gezelschap zich naar de Hermantap voor een barbecue en de prijsuitreiking. De zondag werd besteed aan het spoorwegmuseum in Haaksbergen en een treinreis naar Boekelo. De ‘Blaue Jungs’ gingen daarna alleen verder met een diner in het wapen van Beckum en een bezoek aan het Loo in Apeldoorn.

12 oktober 2018

Polizeichor uit Detmold

Op 12 oktober kregen we bezoek van het Polizeichor uit Detmold. In 2017 zijn wij daar geweest. We hebben onze gasten ontvangen op de grote parkeerplaats te Ootmarsum met een haring en een borrel. Deze werden enthousiast ontvangen en bekroond met een lied. Na dit ontvangst werd Ootmarsum bezocht. Dit veelzijdige stadje bood voor ieder wat wils. Gezamenlijk werd de kerk op het kerkplein bezocht. Na een korte rondleiding werd spontaan twee nummers ten gehore gebracht. De reis werd voortgezet naar het landgoed Kaamps in Deurningen. De gasten werden ontvangen met koffie en een film over het maken van kaas. Aansluitend volgde een rondleiding door de stallen en de kaasmakerij en was het eindpunt in de kaaswinkel. Daar werd flink ingeslagen. Voor het concert moest er gegeten worden. Een stamppot buffet was voorbereid in onze eigen Hermantap waar de gasten verrast waren over welk een mooie repetitieruimte wij hadden.
We hebben dit bezoek van Detmold samen gevoegd met een wens van het Lekker Zingen Koor om eens iets gezamenlijk te doen. De naam van het koor “Lekker Zingen” geeft al aan dat de nadruk ligt op het zingen en minder om naar buiten te treden. Het koor onder onze eigen dirigent Tim de Man treedt soms op bij evenementen en had nog geen een eigen concert georganiseerd. Gezamenlijk hebben we de lijnen uitgezet en de taken verdeeld. Dit heeft geleid naar een 3 Korenconcert in het Helmer Theater aan de Broekheurnering te Enschede.

9 t/m 11 november 2018

Concertreis Hamburg

10 november 2018 reisden wij voor een tegenbezoek (zie mei: Uitwisseling “Blaue Jungs”) naar Hamburg-Harburg en hadden daar op zaterdag 11 november, ‘s middags om 16.00 uur, een concert voor 800 bezoekers. Op een zaterdagmiddag concert, 800 bezoekers binnenhalen is voor ons een ongekende prestatie. Wij werden ontvangen met een “Fish brotchen en een schnaps”. Die middag hadden we een uitgebreide havenrondvaart in een ‘Barkas’. We hadden het geluk dat daar het grootste containerschip werd gelost. Met het vallen van de duisternis zagen we vanaf het water het met lampjes verlichte Hamburg Sankt Pauli. De zaterdag werd besteed aan een bezoek aan de beroemde Sint-Michielskerk. In deze bijzondere kerk hebben we een lied gezongen. Aansluitend de generale en het concert. Het concert werd muzikaal ingevuld door het combo van het ‘Polizeiorchester Hamburg”. Wij als politiekoor Twente hebben hier bijzonder goed gepresteerd en veel applaus en achteraf bedankjes mogen ontvangen. Op zondag hebben wij het beroemde nieuwe concertgebouw “ELPHI”, bouwkosten 850 miljoen euro, bezocht. Deze bijzondere concertreis hebben we met een eten in Gronau afgesloten. Een gezellig weekend waar we met plezier op terug kunnen zien.

14 december 2018

Vrouwenensemble Miscellaneous

14 december was de datum dat we samen met het Vrouwenensemble Miscellaneous uit Hengelo in de Hofkerk van Oldenzaal een concert hebben gegeven. In het najaar van 1993 is dit ensemble ontstaan vanuit een groep (oud)leerlingen van Karin van der Tuin, voormalig zangpedagoge aan de Muziekschool in Hengelo. Al gauw groeide het ensemble uit tot een enthousiaste en gezellige groep van 12 vrouwen. De dames zijn niet professioneel geschoold, maar beschikken allemaal in enige mate over koorscholing en ervaring. Miscellaneous zingt 4 stemmig (sopraan, mezzo sopraan, hoge alt en dealt,) Het repertoire bestaat uit werken van o.a. Mendelssohn, Fauré, John Rutter, Arvo Pärt en Henry Purcell. Er wordt a-capella gezongen en liederen met piano begeleiding van Edith Velthuis.
In een zo goed als volle kerk een afwisselend en geslaagd concert. Zeker voor herhaling vatbaar.

21 december 2018

Gezamenlijk kerstconcert

Gezamenlijke kerstconcert met de kapel op 21 december in de Ontmoetingskerk. De tweede keer in deze kerk. Het repertoir van koor en kapel was prima! Over de opstelling van koor en kapel wordt nog steeds gediscussieerd. Net zoals in de voorgaande is dit concert erg goed bezocht.

22 december 2018

Volkskerstzang in de Jacobuskerk

De 22e december namen we deel aan de traditionele Volkskerstzang in de Jacobuskerk in Enschede. De organisatie bestond dit jaar 60 jaar. Ondanks de afwezigheid van een redelijk groot deel van de zangers is het concert geslaagd. Omdat we maar drie of vier nummers konden zingen is er besloten om zonder het combo op te treden.

3 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie

We starten zoals gebruikelijk met de traditionele Nieuwjaarsreceptie op 3 januari. Een bijeenkomst waar we sinds lange tijd drie nieuwe leden mogen begroeten. Anne, Jan en Peter worden speciaal door onze voorzitter welkom geheten.

17 maart 2019

Koffieconcert

Het Koffieconcert voor ‘Vrienden’, familie en donateurs heeft plaats op 17 maart. Een goede opkomst en vooral blije gezichten. Nieuwe nummers worden hier voor het eerst ‘uitgeprobeerd’. Voor velen had dit concert best wat langer mogen duren.

2019

Sängertage

Tijdens de Sängertage van de ‘Chorverband der Deutschen Polizei’ in Wiesbaden presenteert onze voorzitter een Power Point Presentie, waarin hij uiteenzet hoe wij de organisatie in 2021 als koor willen invullen.

23 mei 2019

Bejaardenconcert

Ons eerste bejaardenconcert vindt plaats op 23 mei bij Liberein in Glanerbrug. Zoals altijd een succes. Dit concert was speciaal aangevraagd door Charlotte Bakker. Een mooi moment om het programma voor de reis naar Lahr te repeteren.

31 mei t/m 2 juni 2019

Polizeichor Lahr

Van 31 mei t/m 2 juni bezoeken we de zangers van het Polizeichor Lahr. We worden ontvangen bij het Weingut Weber in Ettingen, waar we gezamenlijk met het Duitse koor een gezellige Weinprobe en diner hebben. De zaterdag overdag een bezoek aan Freiburg en s’avonds een concert in het Parktheater in Lahr maken ons bezoek compleet. We sluiten deze dagen af bij restaurant Dinkelhof in Gronau.

22 augustus 2019

Bindingsactiviteit

22 augustus onze jaarlijkse bindingsactiviteit. Dit keer bij de Risk Factory op de voormalige vliegbasis Twente. Een veiligheidseducatiecentrum waar basisschoolleerlingen en groepen met een verhoogd risico veiligheidsbewuster worden gemaakt. Enkele koorleden zijn daar vrijwilliger. Een prachtige dag, vooral ook omdat we met een oude Parijse stadsbus van Camping de Kuiperberg gehaald en gebracht worden door ons koorlid Marty. Aansluitend een BBQ bij de Hermantap.

18 oktober 2019

Tim de Man gaat en Leo Bekendam begint

Onze dirigent Tim de Man geeft te kennen het koor te verlaten. 18 oktober zal hij voor het laatst voor het koor staan. Eind september hebben we in de persoon van Leo Bekendam een nieuwe enthousiaste dirigent gevonden. Hij zal na het weekend van 19 oktober bij ons beginnen.

18 t/m 20 oktober 2019

Annie Schreijer/Pierik

18 t/m 20 oktober is het Polizeichor Lahr bij ons op bezoek. Tevens het afscheidsconcert van Tim de Man. Tijdens dit mooie en ook goedbezochte concert wordt tevens ons nieuwe lid van de Commissie van Aanbeveling aan het publiek voorgesteld. Het is mevrouw Annie Schreijer/Pierik, lid van het Europees Parlement.

oktober 2019

Jan Slotboom algemeen lid bestuur

In oktober wordt de beslissing genomen om het bestuur uit te breiden met een algemeen lid. Jan Slotboom zal diverse ondersteuningstaken op zich nemen, vooral op het gebied van de media-onderwerpen.

december 2019

Kerstconcerten

Aan het einde van het jaar opnieuw twee kerstconcerten. 13 december in de Hofkerk van Oldenzaal en 20 december traditioneel in de Ontmoetingskerk van Enschede. Vooral daar een grote opkomst. Tijdens beide concerten trad op als soliste de Enschedese sopraan Marjan Vleeming. Zij vertolkte drie prachtige (kerst) liederen en samen met ons het nummer ‘ La vergine degli angeli ‘.

2 januari 2020

Bennie Kleinsman 60 jaar lid Politiekoor Twente

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 2 januari 2020 werd Ben Kleinsman in het zonnetje gezet in verband met zijn 60 jarig lidmaatschap van het Politiekoor Twente. Vanaf 1960 tot 2020 was Ben, behalve lid, ook bestuurslid. In 1972 werd hij Lid van Verdienste. in 1980 nam hij de voorzittershamer over van Ben Fros. Een taak die hem op het lijf geschreven was. Bij alles wat hij deed stond altijd het belang van het koor voorop. In 1997 stopte zijn actieve inzet bij de politie en stopte hij als voorzitter. Wel bleef hij nog bestuurslid en konden we als koor op hem terugvallen. Dat was één van de redenen om hem in 2010 met algemene stemmen te benoemen tot Erelid van onze vereniging. Hij was inmiddels reeds 50 jaar lid. En nu dan in 2020 het 60 jarig jubileum. Voorwaar een periode die je niet vaak meemaakt. Tijdens deze receptie werd hij nogmaals door de huidige voorzitter Bert Schelfhorst bedankt voor alles wat hij voor het koor heeft betekend. Ben ontving een oorkonde en voor Ans een bos bloemen. Namens de EZB kreeg hij een mooie pen met inscriptie overhandigd.

maart 2020

Corona

Na het koffieconcert op 1 maart meldt het corona-virus zich en is het afgelopen met zingen voor het hele jaar en voor 2021. Alle geplande concerten zijn afgelast waaronder ons jubileumconcert. Het bestuur komt nog regelmatig bij elkaar, probeert daar waar mogelijk info aan de leden te verschaffen. Repeteren doen we thuis achter onze PC met behulp van ZOOM. Iets doen is altijd beter dan helemaal niets doen en zo hebben we “Sound of silence” ingestudeerd.

26/04/2021

Koninklijke onderscheiding Hennie de Goei

Van agent tot hoofdinspecteur. Zo opende burgemeester Sander Schelberg van Hengelo zijn inleiding op 26 april 2021, bij de benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau van Hennie de Goei. Buiten zijn politieloopbaan noemde hij de feiten waar de heer de Goei actief was/is geweest. Voorzitter judovereniging, 35 jaar bestuurslid Politiekoor Twente en erelid van dit koor. Docent en examinator in diverse examencommissies en 7e dan judo. Daarnaast is hij mantelzorger voor zijn vrouw.

08/10/2021

Beëdiging Koorleden

De korpsleiding heeft besloten dat alle mensen die het uniform dragen, werkzaam moeten zijn bij de politie en beëdigd moeten zijn. Op 8 oktober 2021 werden de oud politiemensen en de burgers binnen het politiekoor Twente aangesteld als politievrijwilliger in de ondersteuning muziek. Door de regiochef Karlijn Baalman werd in de Hermantap de eed of belofte afgenomen.

1/3/2022

Krefeld

2022 was het jaar van ons uitgestelde 75 jarig jubileumconcert. De eerste weken moesten we de Corona nog van ons afschudden maar toen mocht het weer. In maart komt het vrouwenkoor “Femme Chorale” uit Krefeld naar Enschede en samen met soliste Marjan Vleeming werd er een mooi concert neergezet. Even later volgt het koffieconcert en een verlate nieuwjaarsborrel. In Juni bezoekt het koor de vrouwen in Krefeld met een meerdaagse concertreis. Het is mooi weer en de stemming is opperbest na 2 jaar Corona. Twee weken voor het jubileumconcert treden we op in Liberein te Glanerbrug. Deze generale was zoals een generale zou moeten zijn.

28/10/2022

jubileumconcert 75 jaar

28 oktober, het Jubileumconcert in het Muziekcentrum met medewerking van, Tenor Erik Slik en sopraan Donij van Doorn. De presentatie is in handen van, Francis van Broekhuizen. De weg er naartoe was lang en spannend. Subsidies die aangevraagd waren, werden gehonoreerd. De zaal was uitverkocht en de zangers waren er klaar voor. Het combo was uitgebreid met een saxofonist een gitarist en een celliste. De stadsdichter had een mooi gedicht gemaakt over het koor. De avond was een groot succes. Na het concert was er nog een gezellig samenzijn met live muziek. Het concert werd gestreamd en de opnames zijn terug te zien op YouTube

Scroll naar boven