logo facebook

Zestigjaar Politiekoor Twente.

Ik ben trots op het feit dat ik als voorzitter, ongeveer 28 jaar, het koor heb mogen leiden. Verschillende dirigenten hebben de directie gevoerd bij het koor. Altijd heeft bij die keuzes het belang van ons koor voorop gestaan. In al die jaren heeft het koor vele concertreizen gemaakt in Europa. Duitsland was een land met vele politiekoren, dus logisch dat daar de meeste contacten naar uit gingen. Dat wij als koor passief lid zijn van de grote Duitse politiezangersbond doet mij veel deugd. Hieruit blijkt dat zang verbroedert over de landsgrenzen heen. Het leuke van koorzang is het gezamenlijk repeteren en komen tot een goede uitvoering. Door goed te repeteren doe je wonderen, doe je dat niet, dan is het donderen. Veel is in het verleden al aan het papier toevertrouwd, alles wat wij nu nog wensen is dat het koor nog vele jaren mag bestaan. Jenny en ik, als erevoorzitter, waar ik nog altijd erg trots op ben, wensen het koor een mooie concertreis naar Geulle en een heel goed concert op 14 oktober toe. Het koor, dirigent en leden een hele gezonde muzikale toekomst.

 

Ben Fros, erevoorzitter Politiekoor Twente.