Stichting Politiemuziek Nederland (SPN)

Op 1 januari 2013 trad de ‘Politiewet2012’ in werking en was de start van de nationale politie in Nederland. Alle verschillende regionale politiedistricten moesten worden geharmoniseerd naar 1 nationale politie. De politiemuziek is onderdeel van dit proces. In december 2017 nam de Korpsleiding een besluit over de harmonisatie decentrale Politiemuziek. Het nationaal politieorkest maakte hier geen deel van uit. Er werd een harmonisatie traject uitgezet over 3 jaren. De kern van de nieuwe organisatie structuur bestond uit: 

1e Het oprichten van een Stichting Politiemuziek Nederland (SPN) onder voorzitterschap van de landelijke portefeuillehouder politiemuziek. 

2e visie en beleidsvorming 

3e centraliseren van de financiële ondersteuning 

4e implementeren van de genomen besluiten. 

De SPN is opgericht en maakt gebruik van een bureau Politiemuziek en een landelijk coördinator Politiemuziek .

Alle burgerleden zijn aangesteld als Politievrijwilliger in de ondersteuning Muziek (PVO-M) Er zijn eisen gesteld aan het minimaal aantal actieve politie mensen binnen een vereniging Er zijn eisen gesteld aan het aantal actieve politiemensen binnen en bestuur Er zijn eisen gesteld aan de kwaliteit en de locatie van de uitvoering van muziek Er zijn eisen gesteld aan het dragen van en welk uniform. Er zijn eisen gesteld aan het logo van de verenigingen 

Het politiekoor Twente voldoet aan al deze eisen.

Scroll naar boven