Op zoek naar een nieuwe Hermantaplocatie

Het huurcontract van de huidige repetitieruimte loopt in principe af per 1 januari 2024. Het contract wordt niet verlengd omdat de Gemeente Enschede andere plannen heeft met deze locatie. Momenteel wordt overlegd over een ander onderkomen.

De “Stichting Politie sociëteit “HERMANTAP” werd opgericht 1 februari 1974.

De participanten in de stichting zijn: De Twentse politie Kapel, Het politiekoor Twente De I.P.A. De politiesportvereniging, de politiesenioren. Later zijn de C.O.M. (Contact oud mariniers) en de Enschedese personeelsvereniging van de Brandweer deel gaan uitmaken van de stichting.

Het heeft als doel: “het verzorgen van de exploitatie en de instandhouding van een gemeenschappelijke recreatieruimte en ontspanningsgelegenheid voor de binnen het korps van de Enschedese politie op creatief-, cultureel- en ontspanningsgebied bestaande verenigingen en hun leden.”

De eerste Hermantap was gehuisvest aan de Lage Bothofstraat te Enschede. Uiteindelijk werd er gesloopt en werd de Hermantap gevestigd aan het Stationsplein te Enschede. Het pand was van de Grolsch en onder een anti-kraak beding mochten wij daarin. Zeer vele jaren hebben de politieverenigingen en de politie gebruik kunnen maken van dit pand. Echter het Stationsplein werd gerenoveerd en er zou gebouwd worden waardoor ons de huur werd opgezegd.

Na een aantal omzwervingen In een school, een naaiatelier van de DCW en een fabriekshal kwam er rust en konden we de sporthal van het oude “Kompas” huren en daar zitten we nu 15 jaar. Maar zoals vermeld zijn we nu toch weer op zoek naar een andere locatie.

Scroll naar boven